google-site-verification: google36588831a98f52ad.html

Saturday, October 13, 2012

CARCA BATU PERMATA MIWAH MUSTIKA

CARCA BATU PERMATA 
MIWAH MUSTIKA (salinan lontar)

 1. Jaga Satru, Mirah gadang meterawang kuning wiadin gadang, sarupaning paluning pande, kawisesan manusa punah, wiadin butha dengen, Kala pisaca punah denya, Dewa asih muaang Dewa pitara, Amastu Rahayu.
 1. Duk sang Pandawa nangun tapa ring Gunung Mandara Giri, aana geni ring ajeng, marupa Manik putih, Kukus, Ngaran Suttangsu, meteja kadi damar, mangurat ijo, palanya ngaran panulak musuh sakti, muang bucari.
 1. Mirah ireng masurya lalima kuning, ngaran Jaga Satru dahat utama.
 1. Mirah Bang blang putih, matemahan manik maya makliyab tangi dumilah metu kukus ngaran Windu Sara. Utama dahat penolak Satru. Pangemit raga, momon.
 1. Mirah bang makedep, katen saking ngencorot, kadi surya wawu endag, yang genahang ring jembung medaging toya ening, toya ika barak kadi rah, ika ngaran Mirah Ratna Rakta Mirah Bayu. Palanya tan katemah ring senjata, saluwiring pakaryan manusa, luwiring musuh asih, nembah, olas asih toyanya kaanggen pangelebur Mala dosa.
 1. Mirah bang mesurya dumilah, ngaran Mirah Adi, utama dahat anggen pekemit raga miwah pakurenan.
 1. Soca kuning, meteja kadi malah tan malah-malah tur madiyut kadi netraning kesari, metu kukus ngaran Sitangsu, sarin tanah ring genah Sang Arjuna manguntapa, anggen penolak Satru ngaran Jaga Satru.
 1. Mirah mesinar bang, memanik maya kuning luwih utama pengrangkep, pakemit raga, jaga satru pengasih agung.
 1. Mirah putih mekedep, cekok tuwi benjo, matoya kuning ring tengahne, tur makedep putih, diyut ipun sekadi intan, ngaran Jelijih Asli, anggen pasikepan raga, buntil ring sabuk.
 1. Mirah gadang sekadi buah anggur, matemahan manik asiji ring tengahnya dumilah nyemprot, ngaran Mirah Mata Kucing. Dahat utama yan meteja geni maurab tur madyanglalah, ngaran Jaga Satru Utamaning Utama.
 1. Mirah gadang, gadang nguda wiadin gadang wayah, mateja kadi tejaning damar mabiyanglalah, ika ngaran Mirah Jaga Satru Utamaning Utama. Akuweh pangraksanya. Sarupaning tampak palun pande, kawisesaning manusa, leyak, neluh nerangjana, desti, papendeman, acep-acepan, sami tan tumawuh miwah punah, luputing ala maala, selampahnya amangguh rahayu, widhi muang betara asih, palanya samangkana kejatinya.
 1. Mirah putih matuntang biru, meteja surya, ngaran Mirah Jaga Satru, dahat mautama palanya keanggen pangimpas-impas, pengangge sane medal ring saniscara wage.
 1. Saluwir batu campu besi, mas, perak, temaga, kuningan, timah, logamika anggen pangiid durjana.
 1. Batu bolong, les kelor, tiying buluh empet, anggen pangimpas agung tan kasoring anusuh, astawayang ring prajapati.
 1. Widuri wiraka sika. Soca tangi marupa dadu, mecelek tangi matutup barak, pengangge wong mebakti ring dewa.
 1. Kecubung. Mirah dadu mecelek tangi.
 1. Ratua rupa. Mirah putih kuning, meteja tiga, kawenang nglukat keni cetik.
 1. Kebo sakenang (kebo kunang-kunang). Soca putih (ireng) mekeliyab putih, makedop, tan patlehteh denya macelek pada jenar, wetu geni murub, buduhang wong istri.
 1. Bregeni. Mawak mirah bang makliyab putih, meteja tangi, wetu maandus putih, utama luwih.
 1. Mirah Ulu (Ulung). Mirah ireng makliyab, meteja barak, masuwat serat, jatinya mautama, dewanya Bathara Siwa, Pawuni sadarana, utama kaanggen mebakti ke dewa.
 1. Kusuma wiranata. Mirah biru meteja barak, kadi geni murub, maulat tejanya.
 1. Manggala Grawune Ulan. Mirah putih kuning, tejanya matungtung kuning nyatur manyeleg gading. Panganggen pemangku kahyangan tiga.
 1. Layon, putih mewarna pelung, tur matuktuk kuning mada matuktuk biru.
 1. Nila pangkaja, mirah biru anom, rupanya mebawa bang, mesawang sada dadu, kaanggen anak maoton Budha.
 1. Mirah bang biru parsi. Matelektek kecubung kasihan kanten, makejagat pitra nraka, kawenang manunggu swarga luwih.
 1. Bu manda anggun, mirah abang mebawa tangi, utama kaanggen mebakti ring dewa, turun dewane sembahta.
 1. Pada ngambu, mirah abang macelek treng.
 1. Manjangan Bang, merah terang bertitik dadu. Mirah abang mekliyeb kuning kadi surya, yang mangkana tejanya ya twi ngaran mirah adi utama.
 1. Ratna Maduri, mirah bang mecelek putih, druwen bethara Sambu, penganggen sang maoton Sukra.
 1. Cempaka, mirah kuning masuwat bang.
 1. Golo Raja Mertasanjiwani, mirah marupa cempaka pelung, masuwat putih, muwang maserat barak, matungtung kuning, majejer nguda cendana, druwen Sang Hyang Nilla Kanta, yang kena upadrawa, kena cor dening mitra, kapastu dening guru, katemah wong nista, karuwat pitranya anggon angentas, druwen bethara Siwa, witnya magenah ring mandara giri, kapingit antuk Betara Nawa Sanga.
 1. Tataksih Samudra Sara, mirah kuning meteja putih, metu kuskus kadi ombak, utama anggen mebakti ke segara muwang dalem, ring surya palanya Grahana muang Candra kapaangan.
 1. Yang kita manyidra ring daging soca utama, iki tengeranya, ring kandanya wilang denprayatna, poma, poma, poma. Saluwiring sane kabawos utama patut kekaryanang lelabaan, segehan bang, akepel, canang, manisan, segehan 9 tanding katur ring Bethara Sakti Tengahing Segara.
 1. Mirah Ireng kumedep, madyut biru, masinar kuning, maurat kuning kadi kalimayah, ngaran Siwa Sekala, mirah utama panganggen sang Putus Angawerat. Palanya asih wong kabeh, astawayang ring Sang Hyang Tiga Sakti.
 1. Mirah barak mesawang ireng, tur maburat kadi padma, putih burat ipun maketel selem, ngaran Padma Agung, utama dahat anggen gegelaran ring pakurenan pengelebur mala, Widhi asih.
 1. Mirah ireng kumedep biru mesawang gadang dumilah, tur matemahan manik maya, kuning, ika mirah utama, pelinggih Ida Siwa Tiga, anggen gegelaran rang Raga, Dewa Asih, nangin arang Mirah Ika.
 1. Mirah cempaka wilis, maurat kadi rambut, ngaran Mirah rambut Sedana, utama dahat, wenang anggen pengasih, miwah pangastawa ring Ida Ayu Swabawa ring Kahyangan Melanting, sane sampun kawuswus ring saudagar ageng miwah alit, patut kasungkemin antuk para dagang sami.
 1. Mirah Ijo Manten, pirus, zambrud, sapir biru, wenang kaanggen ring sane medal dina Sukra pon.
 1. Mirah Ireng Maening kumedep, tan pata leteh, masurya kadi surya wawu endag, mabyanglalah, makukus kadi tejan damar, ngaran Kresnadana.
 1. Mirah kadi batun delima, mawarna putih, bang nguda, ijo kuning, ireng, biru, ungu, wiyadin alit miwah cekak-cekok, ika tuwi sarin tanah, sarin toya, sarin sinar, ika mardugama jati merangkap.
 1. Mirah ireng makedep, madyut putih miwah kuning, kadi sang ketatur madaging urat leser kuning, metu teja ijo muwang biru, masinar kadi namu-namu, metu geni ngaran Pharta Wijaya. Utama dahat kaanggen anak Agung.
 1. Mirah Winda Sara, sarin tanah genah sang Bima mayoga, anggen pengijeng pekarangan, penolak musuh sakti. Warnanya abang mebawa tangi, mateja geni murub dumilah, sinar surya, mirah masurya kembar, surya candra ngaran sarin tanah ring genah sang Nakula mangun tapa. Utama anggen ngastwa ring Bethara Tiga Sakti.
 1. Mirah bang macelek putih matemahan Manik Maya ngaran Ratna Dwitya, penganggen anak istri.
 1. Mirah marupa kadi getih, dumilah tan matah-matah, metu kukus matemahan manik maya maran 


Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment